Vstup do soľnej jaskyne je vždy na celú hodinu a 15 minút. Pobyt v jaskyni trvá 45 minút.
 

Dospelí

1,50 €

Deti do 10 rokov

1,00 €